<บุคลากร โรงเรียนบูรณะศึกษา 193/5 ถนนประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
 
สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้208คน
ผู้ชมเมื่อวาน217คน
ผู้ชมเดือนนี้7277คน
ผู้ชมเดือนก่อน18512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1204412คน
 

บุคลากร


นางสาวเบญจพร อ่อนศรีไพร
ครูประจำชั้น ม.3/1 วิทยาศาสตร์ ม.2, ม.3

นางสาวอาวร กมลเลิศ
ครูประจำชั้น ม.3/2 คณิตศาสตร์ ม.2, ม.3

นางทิพย์ภา ฟองศรี
ครูประจำชั้น ม.2/1 ภาษาไทย ม.1, ม.2

นางรำพึง บูรโณภาส
ครูประจำชั้น ม.2/2 คณิตศาสตร์ ม.1, ม.2

นางสาวมะลิวรรณ โวหารคล่อง
ครูประจำชั้น ม.1/1 วิทยาศาสตร์ ม.1 วิทยาศาสตร์ ป.2

นางสาวอาภรณ์ โคกพูล
ครูประจำชั้น ม.1/2 การงาน ม.1-3, ป.6/1-3

นางสาวนุสรา ปัญญา
ครูประจำชั้น ม.1/3 สังคมศึกษา ม.1, ม.2

นายณัฐพล บุญมาก
ครูพิเศษภาษาไทย ม.3 ภาษาไทยเพิ่ม ม.1, ม.2

นายสุทธิพรรณ กิยะแพทย์
ครูพิเศษวิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ ม.1-3

นายพงศธร ชุมช่วย
ครูพิเศษสังคมศึกษา ม.3 หน้าที่พลเมือง ม.1-3

นายคมสัน รังเพีย
ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3, ป.3/1-3

นายวินัย สินชัย
ครูพิเศษศิลปะ ทัศนศิลป์ ป.5 - ม.3

นายพีรพล แทนศิริ
ครูพิเศษศิลปะ เทอม 1 ดนตรีนาฏศิลป์ ป.5, ป.6 เทอม 2

นางสาวพรเทวี พิชิต
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ม.2, ม.3

นางสาววรรณภา ใจดี
ครูพิเศษภาษาอังกฤษ ม.1, ม.2, ป.2/1


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 Next »

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173