สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ټǴ
กำลังออนไลน์4คน
ผู้ชมวันนี้1คน
ผู้ชมเมื่อวาน424คน
ผู้ชมเดือนนี้9800คน
ผู้ชมเดือนก่อน12254คน
ผู้ชมทั้งสิ้น423660คน

ดาวน์โหลดเอกสาร


หมวดหมู่ดาวน์โหลด
โปรแกรม
Foxit Unkown Document 2.5 MB

ประถมศึกษาปีที่ 6
การงาน ป.6 Adobe Acrobat Document 118.91 KB
คณิตศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document 541.68 KB
ภาษาไทย ป.6 Adobe Acrobat Document 368.55 KB
ภาษาอังกฤษ ป.6 Adobe Acrobat Document 277.1 KB
ภาษาอังกฤษ ป.6 MINI Adobe Acrobat Document 423.9 KB
วิทยาศาสตร์ ป.6 Adobe Acrobat Document 211.95 KB
ศิลปะ ป.6 Adobe Acrobat Document 120.96 KB
สังคม ป.6 Adobe Acrobat Document 399.77 KB
สุขศึกษา ป.6 Adobe Acrobat Document 332.6 KB
ปก ป.6 Adobe Acrobat Document 266.71 KB

ประถมศึกษาปีที่ 5
การงานป.5 Adobe Acrobat Document 106.57 KB
คณิตศาสตร์ ป.5 Adobe Acrobat Document 1.83 MB
ภาษาไทย ป.5 Adobe Acrobat Document 715.32 KB
ภาษาอังกฤษ ป.5 MINI Adobe Acrobat Document 668.31 KB
ภาษาอังกฤษ ป.5 Adobe Acrobat Document 497.71 KB
ศิลปะ ป.5 Adobe Acrobat Document 121.28 KB
วิทยาศาสตร์ ป.5 Adobe Acrobat Document 353.15 KB
สังคม ป.5 Adobe Acrobat Document 349.19 KB
สุขศึกษา ป.5 Adobe Acrobat Document 212.84 KB
ปก ป.5 Adobe Acrobat Document 267.59 KB

BS LOGO
โลโก้ โรงเรียน JPEG Image 265.24 KB

มัธยมศึกษาปีที่ 1
การงาน ม.1 Adobe Acrobat Document 137.68 KB
คณิตศาสตร์ ม.1 Adobe Acrobat Document 157.55 KB
ภาษาไทย ม.1 Adobe Acrobat Document 416.83 KB
ภาษาอังกฤษ ม.1 Adobe Acrobat Document 770.24 KB
วิทยาศาสตร์ ม.1 Adobe Acrobat Document 569.52 KB
ศิลปะ ม.1 Adobe Acrobat Document 121.08 KB
สังคม ม.1 Adobe Acrobat Document 434.74 KB
สุศึกษา ม.1 Adobe Acrobat Document 216.35 KB
ปก ม.1 Adobe Acrobat Document 266.79 KB

มัธยมศึกษาปีที่ 2
การงาน ม.2 Adobe Acrobat Document 124.26 KB
คณิตศาสตร์ ม.2 Adobe Acrobat Document 352.13 KB
ภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document 543.63 KB
ภาษาอังกฤษ ม.2 Adobe Acrobat Document 577.75 KB
วิทยาศาสตร์ ม.2 Adobe Acrobat Document 707.41 KB
ศิลปะ ม.2 Adobe Acrobat Document 121.24 KB
สังคม ม.2 Adobe Acrobat Document 529.34 KB
สุขศึกษา ม.2 Adobe Acrobat Document 280.96 KB
ปก ม.2 Adobe Acrobat Document 266.78 KB

มัธยมศึกษาปีที่ 3
คณิตศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document 180.65 KB
การงาน ม.3 Adobe Acrobat Document 362.49 KB
ภาษาไทย ม.3 Adobe Acrobat Document 785.34 KB
ภาษาอังกฤษ ม.3 Adobe Acrobat Document 406.82 KB
วิทยาศาสตร์ ม.3 Adobe Acrobat Document 303.18 KB
ศิลปะ ม.3 Adobe Acrobat Document 121.13 KB
สังคม ม.3 Adobe Acrobat Document 601.69 KB
สุขศึกษา ม.3 Adobe Acrobat Document 192.21 KB
ปก ม.3 Adobe Acrobat Document 266.78 KB

หลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173
>>>>>>>>>