สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ټǴ
กำลังออนไลน์5คน
ผู้ชมวันนี้300คน
ผู้ชมเมื่อวาน448คน
ผู้ชมเดือนนี้10416คน
ผู้ชมเดือนก่อน16656คน
ผู้ชมทั้งสิ้น464812คน

ดาวน์โหลดเอกสาร


หมวดหมู่ดาวน์โหลด
โปรแกรม
Foxit Unkown Document 2.5 MB

การบ้านปิดเทอม ระดับชั้น ม.1
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 (การงาน , ศิลปะ , สุขศึกษา , ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document 2.99 MB
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา) Adobe Acrobat Document 2.94 MB

โลโก้โรงเรียนบูรณะศึกษา
โลโก้โรงเรียน JPEG Image 265.24 KB

การบ้านปิดเทอม ระดับชั้น ป.6
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 (การงาน , ศิลปะ , สุขศึกษา , ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document 3.23 MB
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา) Adobe Acrobat Document 3.86 MB

การบ้านปิดเทอม ระดับชั้น ป.5
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 (การงาน , ศิลปะ , สุขศึกษา , ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document 2.7 MB
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา) Adobe Acrobat Document 3.63 MB

การบ้านปิดเทอม ระดับชั้น ม.2
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 (การงาน , ศิลปะ , สุขศึกษา , ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document 3.07 MB
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา) Adobe Acrobat Document 3.26 MB

การบ้านปิดเทอม ระดับชั้น ม.3
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 2 (คณิตศาสตร์ , ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา) Adobe Acrobat Document 4.17 MB
การบ้านปิดเทอม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 (การงาน , ศิลปะ , สุขศึกษา , ภาษาอังกฤษ) Adobe Acrobat Document 3.16 MB

คำชี้แจงการทำการบ้านปิดเทอม
คำชี้แจงการทำการบ้านปิดเทอม ระดับชั้น ป.5 - ม.3 Adobe Acrobat Document 119.9 KB

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173
>>>>>>>>>