สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้235คน
ผู้ชมเมื่อวาน217คน
ผู้ชมเดือนนี้7304คน
ผู้ชมเดือนก่อน18512คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1204439คน
 

ดาวน์โหลดเอกสาร

หมวดหมู่ดาวน์โหลด
โปรแกรม
Foxit (โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf ) Unkown Document 2.5 MB
ป้องกัน WannaCry_1 Unkown Document 1.95 MB
ป้องกัน WannaCry_2 Unkown Document 3.89 MB

โลโก้โรงเรียนบูรณะศึกษา
โลโก้โรงเรียน JPEG Image 265.24 KB

การบ้านปิดเทอม ประถมศึกษาปีที่ 5 (สามัญ ห้อง 1)
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document 434.36 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 1.08 MB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 498.67 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 842.72 KB
ศิลปะ Adobe Acrobat Document 466.86 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 451.16 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 300.98 KB
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document 319.84 KB
- ตัวอย่าง ปกการบ้านปิดเทอม - Adobe Acrobat Document 373.57 KB

การบ้านปิดเทอม ประถมศึกษาปีที่ 6
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document 646.85 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 1.29 MB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 563.16 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 728.59 KB
ศิลปะ Adobe Acrobat Document 539.21 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 864.61 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 301.81 KB
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document 342.41 KB
- ตัวอย่าง ปกการบ้านปิดเทอม - Adobe Acrobat Document 507.43 KB

การบ้านปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่ 1
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document 458.04 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 782.44 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 471.81 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 636.07 KB
ศิลปะ Adobe Acrobat Document 457.92 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 476.12 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 323.11 KB
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document 367.74 KB
- ตัวอย่าง ปกการบ้านปิดเทอม - Adobe Acrobat Document 507.43 KB

การบ้านปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่่ 2
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document 458.73 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 632.4 KB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 572.94 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 4.81 MB
ศิลปะ Adobe Acrobat Document 419.59 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 287.22 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 328.18 KB
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document 360.35 KB
- ตัวอย่าง ปกการบ้านปิดเทอม - Adobe Acrobat Document 507.43 KB

การบ้านปิดเทอม มัธยมศึกษาปีที่ 3
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document 507.25 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 1.23 MB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 703.24 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 706.11 KB
ศิลปะ Adobe Acrobat Document 485.19 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 448.71 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 319.22 KB
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document 608.2 KB
- ตัวอย่าง ปกการบ้านปิดเทอม - Adobe Acrobat Document 507.43 KB

การบ้านปิดเทอม ประถมศึกษาปีที่ 5 (mini EP ห้อง 2-9)
การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document 434.36 KB
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document 1.08 MB
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document 498.67 KB
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document 842.72 KB
ศิลปะ Adobe Acrobat Document 466.86 KB
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม Adobe Acrobat Document 451.16 KB
สุขศึกษาและพลศึกษา Adobe Acrobat Document 300.98 KB
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document 338.59 KB
- ตัวอย่าง ปกการบ้านปิดเทอม - Adobe Acrobat Document 373.57 KB

ส่งงาน ม.3
ส่งงาน ม.3 Text Document 31 BYTE

โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173