สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี
 
 
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดูผลโหวด
 
กำลังออนไลน์6คน
ผู้ชมวันนี้211คน
ผู้ชมเมื่อวาน519คน
ผู้ชมเดือนนี้5384คน
ผู้ชมเดือนก่อน9258คน
ผู้ชมทั้งสิ้น1144598คน
 

วิสัยทัศน์

    1. มุ่งมั่น         เป็นโรงเรียนที่ใฝ่รู้ทางวิชาการ เน้นระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม

2. มุ่งสู่         ความเป็นเลิศในด้านความคิดสร้างสรรค์ สร้างเทคโนโลยีที่ทีนสมัย

3. มุ่งดำรง         ปณิธานในการสร้างเด็กทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
                 การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
             และในการปฏิบัติงาน

4. มุ่งสร้าง         ชื่อเสียงและเกียรติภูมิ ให้เป็นที่ภูมิใจของผู้ปกครองและปวงชน

5. มุ่งก้าว         ไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำในระดับประเทศ และสู่มาตรฐานสากล
โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173