สอนเด็กให้เป็นคนดี มีความรู้ สู้งาน เป็นที่ต้องการของสังคมที่ดี

ประวัติโรงเรียน
นโยบายหลัก
ปรัชญาโรงเรียน
เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
เกียรติประวัติ
คนเก่ง บ.ษ ระดับชาติ
ผลการประเมิน สมศ. รอบ2
ผลการประเมินจาก สช.
ผลการสอบ O-NET
คณะผู้บริหาร
บุคลากร
คณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
องค์ประกอบใดควรดำเนินการเร่งด่วน (ห้องเรียนคุณภาพ)
หลักสูตรเน้นการออกแบบการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐาน O-net,A-net
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารและการจัดการเรียนการสอน ICT
วินัยเชิงบวก (POSITIVE DISCIPLINE :PD)
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (CLASSROOM ACTION RESEARCH : CAR)
ครูและผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
ټǴ
กำลังออนไลน์3คน
ผู้ชมวันนี้81คน
ผู้ชมเมื่อวาน268คน
ผู้ชมเดือนนี้7885คน
ผู้ชมเดือนก่อน9354คน
ผู้ชมทั้งสิ้น655929คน

ผลการสอบ O-NET


ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2552

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

38.58

46.06

2

คณิตศาสตร์

35.88

52.28

3

วิทยาศาสตร์

38.67

52.64

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

33.90

49.01

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

64.76

75.55

6

ศิลปะ

42.49

55.10

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

51.69

61.53

8

ภาษาต่างประเทศ

31.75

58.69

 
ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2552

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

35.35

43.77

2

คณิตศาสตร์

27.57

26.05

3

วิทยาศาสตร์

29.16

34.04

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

39.70

44.64

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

56.70

60.62

6

ศิลปะ

32.95

37.24

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

33.86

39.06

8

ภาษาต่างประเทศ

22.54

31.42

 
ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2553

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

31.22

38.99

2

คณิตศาสตร์

34.85

51.73

3

วิทยาศาสตร์

41.56

52.46

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

47.07

56.95

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

54.31

57.56

6

ศิลปะ

41.10

44.68

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

52.52

64.78

8

ภาษาต่างประเทศ

20.99

43.34

 
ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2553

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

42.80

47.00

2

คณิตศาสตร์

24.18

28.32

3

วิทยาศาสตร์

29.17

30.98

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

40.85

52.29

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

71.97

77.21

6

ศิลปะ

28.48

32.79

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47.07

56.54

8

ภาษาต่างประเทศ

16.19

26.12

 
ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2554

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

50.04

58.94

2

คณิตศาสตร์

52.40

69.11

3

วิทยาศาสตร์

40.82

49.78

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

52.22

65.82

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

58.87

68.70

6

ศิลปะ

46.75

56.27

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

55.38

66.93

8

ภาษาต่างประเทศ

38.37

64.96

 
ผลการสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554

ลำดับที่

สาระวิชา

ปีการศึกษา 2554

ระดับประเทศ

บูรณะศึกษา

1

ภาษาไทย

48.11

55.27

2

คณิตศาสตร์

32.08

36.96

3

วิทยาศาสตร์

32.19

36.70

4

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

42.73

49.64

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

50.87

53.34

6

ศิลปะ

43.50

47.48

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

47.29

53.08

8

ภาษาต่างประเทศ

30.49

37.56

 
 
โรงเรียนบูรณะศึกษา
ตั้งอยู่เลขที่ 22 ซอยประชาอุทิศ 76 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ 0-2426-0319-20 โทรสาร 0-2426-0173
>>>>>>